PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Linh Vườn Thảo Mộc Bình An
  • Mục tiêu: Thông qua bộ câu hỏi, Vườn Thảo Mộc Bình An hiểu được khách hàng để từ đó lựa chọn lên lộ trình đồng hành và hỗ trợ một cách tốt nhất nhằm giúp khách hàng đạt được hiệu quả cao nhất của bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
  • Yêu cầu: Khách hàng trả lời theo phong cách riêng, “chất” riêng của bản thân một cách chân thành, cởi mở và trung thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *