FROM ĐĂNG KÝ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Huấn Luyện Viên Tâm Thức Kim Ngọc

v Mục tiêu: 

Thông qua bộ câu hỏi, Vườn Thảo Mộc Bình An hiểu được khách hàng để từ đó lựa chọn lên lộ trình đồng
hành và hỗ trợ một cách tốt nhất nhằm giúp khách
hàng đạt được hiệu quả cao nhất của bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

v Yêu cầu:
Khách
hàng trả lời theo phong cách riêng, “chất” riêng của bản thân một cách chân thành, cởi mở và trung thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *